Bestellen bij Hobbyprof is uitsluitend mogelijk via het winkelwagensysteem op onze website. Wij accepteren geen bestellingen per telefoon, fax, brief of e-mail. Het is wel mogelijk om in onze winkel te kopen.

Prijzen

Wij factureren en berekenen onze prijzen altijd in Euro's, andere valuta geven slechts een indicatie. Alle prijzen zijn netto prijzen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen of typefouten.

Voorraad

Alle producten waarvan een verkoopprijs vermeld wordt en waar een bestelknop bij staat, zijn in principe voorradig. Door het product aan te klikken kunt u het aantal voorradige items zien. Onze voorraden wisselen snel. Levering zolang de voorraad strekt. Alle bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Verzending en levertijd

Normaal gesproken wordt uw pakket naar u verzonden binnen 6 werkdagen na het plaatsen en betalen van uw bestelling. Bij bepaalde artikelen kan de levertijd langer zijn. Dit wordt bij het artikel vermeld. Indien een dergelijk artikel in de bestelling zit, vindt verzending plaats zodra de gehele bestelling compleet is. Periode tussen verzending door Hobbyprof en levering kan sterk verschillen en is afhankelijk van bezorgdiensten. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. In principe vindt verzending via PostNL plaats. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van aflevering aan u op u over, mits u de standaard instelling 'verzekerde verzending' tijdens het afrekenproces handhaaft. Tijdens het afrekenproces kunt u desgewenst kiezen voor een goedkopere verzendmethode, dit houdt wel in dat het risico ter zake van de producten in dat geval op u over gaat op het moment van aflevering van het pakket door Hobbyprof aan PostNL. In het geval dat u niet het juiste adres vermeld heeft op het moment van versturen van uw bestelling, gaat het risico ter zake van de goederen altijd op u over op het moment van onze bezorging bij PostNL, ongeacht de verzendkeuze.

Ophalen in de winkel

Indien gewenst is het mogelijk om uw bestelling op te halen in onze winkel in Haarlem. U kunt dat aangeven bij het plaatsen van uw bestelling.

Uw winkelwagen en verlanglijst

De inhoud van uw winkelwagentje wordt bewaard tot een volgend bezoek, echter pas voor u gereserveerd op het moment dat u afrekent. Het is ook mogelijk om items welke u nog niet wil kopen op uw persoonlijke verlanglijst te plaatsen. Op het moment dat u daadwerkelijk wilt bestellen kunt u items van uw verlanglijst in uw winkelwagen plaatsen. Houdt er echter rekening mee dat, hoe langer u wacht met bestellen, hoe meer er intussen uitverkocht kan zijn. U kunt uw verlanglijst ook vullen met niet voorradige items.

Als klant buiten de EU bent u zelf verantwoordelijk voor de afdracht van BTW en importheffingen in uw eigen land. Wij kopen uitsluitend in volgens de margeregeling. Indien u ons bedrijfsmatig postproducten levert en gevestigd bent binnen de EU dient u ons postproducten te leveren volgens de margeregeling. Het is niet toegestaan om ons intracommunautair te leveren. Het is ook niet toegestaan om ons vanuit de EU te leveren volgens normale BTW regeling.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Hobbyprof, is Hobbyprof niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Hobbyprof.

Onverminderd de overige aan zich toekomende rechten, heeft Hobbyprof in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Hobbyprof gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hobbyprof kan worden toegerekend, omdat het niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Volgens het nederlandse recht heeft u tot 14 dagen na ontvangst der bestelling recht op teruggave. In dit geval zijn de verzendkosten en risico van terugzending voor uw rekening, alsmede de door ons gemaakte verzendkosten van toezending. Na ontvangst der goederen wordt het bedrag der goederen binnen enkele dagen aan u terugbetaald. Bij terugzending kunt u gebruikmaken van ons contactformulier.